Home / Delivery

Delivery

การจัดส่งสินค้า และค่าจัดส่ง

เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับการชำระค่าสินค้า ทางบริษัทจะจัดส่งตามเงื่อนไข ดังนี้

ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลใช้เวลาจัดส่ง 2-3 วันทำการ
ลูกค้าต่างจังหวัดและพื้นที่บนเกาะใช้เวลาในการจัดส่ง 3 -5 วันทำการ